decembar 2009.
VASTU - početni seminar...
mesto: Beograd,...
br. polaznika 4...

Sistematski se prolazi kroz naredne teme sa praktičnom primenom i vežbama: Kvalitet osam pravaca, Veza između elemenata, pravaca i prostorija kuće, Uticaj Sunca na kvalitet prostora, Vreme, prostor i arhitektura, Vastupuruša Mandala – osnovna matrica gradnje, Uticaj planeta na kuću, Sunčevi i mesečevi prozori, Mesto gradnje, Procena ulica i prilaza kući, Okruženje kuće, Podela placa, Glavni ulaz, Enterijer kuće i prostorija, Praktična primena elemenata, Kretanje energija unutar kuće i zemljišta, Urticaj pravaca na pojedinca (astrološka sinhronizacija), Poremećaji pravaca u kući i njihova korekcija u skladu s Vastuom, Jantre za korekciju Vastu poremećaja, Vrste kuća prema njihovoj orijentaciji, Program “108 koraka Vastua za bolje stanovanje”, Vrste Vastu poremećaja, Povezivanje poremećaja sa njihovim posledicama, Vastu konsultacije u praksi,…. 

 

Make a free website with Yola