23-24. novembar, 2013.
VASTU - ZDRAVO STANOVANJE & AJURVEDA 
Mesto: Beograd
domaćin: prof. Ljubo Ristovski
SEBIOT - Segmentna Bioenergetska Terapija
predavač: Dalibor Purhmajer

Cilj SEBIOT edukacije je da polaznike obuči,  da na energetskom nivou
ovladaju sposobnošću prepoznavanja i autoregulacije energetskih poremećaja
u vlastitom organizmu. To je tehnika autoterapije, ili autoisceljivanja, koja je
energetski slična jogi i qi gongu, ali se i u mnogo čemu od njih razlikuje.
Efekti SEBIOT autoterapije su
  neurološki predvidivi i objašnjivi, jer je ona
specifična nadgradnja oficijelne segmentne terapije, koja je zasnovana na
TC stimulaciji hedovih (Head-ovih) zona.

Make a free website with Yola