01. decembar, 2013.
KREATIVNA VIZUELIZACIJA
Mesto: Beograd
domaćin: prof. Ljubo Ristovski
SEBIOT - Segmentna Bioenergetska Terapija
predavač: Dalibor Purhmajer

KREATIVNA VIZUALIZACIJA
- Kreativna vizuelizacija je svestan i stvaralački čin voljnog i kontrolisanog kreiranja pozitivnih slika koje zadržavamo i posmatramo u svom umu, oplemenjujući ih pozitivnim emocijama.
- Kreativna vizualizacija je tehnika korištenja naše mašte da bismo kreirali ono što želimo u životu.
- Primenjujemo je svakodnevno, u svakom trenutku, bilo da smo toga svesni ili ne.
- Uz pomoć kreativne vizualizacije ostvarujemo ono što uistinu želimo - ljubav, zadovoljstvo, sreću, dobre odnose, rad koji nagrađuje, samoiskazivanje, zdravlje, lepotu, prosperitet, unutrašnji mir i harmoniju... šta god nam srce želi.
- U kreativnoj vizualizaciji koristimo imaginaciju da bismo stvorili jasnu sliku nečega što želimo da ostvarimo; koncentrišemo se na ideju ili sliku redovno, dajući joj energiju sve dok ne postane objektivna realnost... dok zaista ne postignemo to što smo zamišljali (vizualizovali).
- Da bismo koristili kreativnu vizualizaciju nije potrebno verovati u metafizičke ili spiritualne ideje, iako morate biti spremni da ih prihvatite kao moguće. Nije potrebna "vera" u bilo koju silu osim u vas same.

Make a free website with Yola