Sudbina i slobodna volja

·       “slobodna volja” nije samo psihički sisitem reakcija kojim upravljaju struje u mozgu, nervi i hormoni; slobodnu volju u pravom smislu reči nećemo ograničiti našim fizičkim i neurofizičkim funkcijama
·       bez slobodne volje ne postoji ni apsolutna odgovornost
·       u materijalnom području rezonancija i kauzalnosti, ne postoji slobodna volja u pravom smsilu te reči; čovek nije samo materija već je u svojoj suštini duhovno biće
·       svest je direktno povezana sa slobodnom voljom
·       bez slobodne volje mi smo samo psihofizičko biće  koje podleže diktatu hormonalnih nagona, animalnih instinkata i neuroloških impulsa
·       slobodna volja nije funkcija fizičke ili psihičke strukture, nego duhovnog individuuma
·       slobodna volja je neposredan izraz našeg večnog bića i uvek je dostupna sada
·       slobodnu volju možemo potencijalno sprovesti u svakom trenutku
·       slobodna volja nije jednokratna, trenutna odluka, već dinamičan, uvek prisutan aktivni princip duhovne svesti

04. oktobar, 2014.
VASTU, SLOBODNA VOLJA & SUDBINA
Mesto: Beograd 
domaćin: Savetovalište EHHO
predavač: Dalibor Purhmajer

·       slobodna volja nije isto što i nezavisnost
·       slobodna volja je temelj naše nove odluke, “Gde ću usmeriti svoju svest”.
·       Slobodna volja je sloboda izbora – kome/čemu želim da se prepustim (nikada nismo nezavisni, ali imamo slobodnu volju)
·       posledice ne podležu direktno slobodnoj volji, već tekućim reakcijama našeg usmerenja svesti
·       slobodna volja je aspekt apsolutne, duhovne stvarnosti, u koju se ne meša čak ni Bog
·       slobodna volja je moja odluka, odluka duše, a time i moja odgovornost
·       ljubav može biti "samo" dobrovoljna, zavisimo od milosti
·       savršenstvo slobodne volje je usklađivanje s Božjom voljom (koja se razlikuje od zakona akcije i reakcije)
·       usmerenjem svesti oblikujemo sudbine i svetove i određujemo nove situacije za sebe i druge
·       KARMA = delovanje, kauzalnost, ono što stvara materijalne reakcije
·       karma je samo jedan od pet faktora zemaljskog života, ne tumači se zasebno
·       naši postupci zavise od:

         1.     duša
         2.     nad-duša
         3.     energija
         4.     vreme
         5.     karma

·       u skladu s našom slobodnom voljom, možemo započeti nove karmičke lance reakcija ili prekinuti stare
·       Bog "stavlja na raspolaganje, dopušta da se dogodi, organizuje i aranžira", sve u skladu s impulsima koje odašiljemo u okviru zakona uzroka i posledice
·       ako zakon karme posmatramo izolovano, pogrešno bi bilo da zanemarimo preostala četiri faktora
·       zakon akcije i reakcije spominje zajedničko delovanje sudbine i slobodne volje; ako jednu stranu izolujemo, nedostajaće ona druga, i tako nam ostaje samo polovina istine
·       sudbina se ispoljava kao reakcija, slobodna volja se ispoljava kao akcija
·       na bazi naših ranijih postupaka dolazimo u predodređene situacije ali, uprkos tome, imamo slobodnu volju da odlučimo šta ćemo s tom situacinom napraviti
·       ono što činimo u "akciji" nije predodređeno ali može biti "programirano"; zbog iluzija (ili raznih uticaja) ne delamo na bazi naše istinske slobodne volje
·       ne možemo se osloboditi svih karmičkih reakcija vlastitim snagama, jer svaki postupak izaziva nove reakcije
·       iz lanaca karmičkih reakcija oslobađamo se na dva načina: 
        1. Božja milost (koja je uvek prisutna) i
        2. naša slobodna volja (koja se sastojiu tome da moramo želeti isceljenje, oprost i izbavljenje).

Make a free website with Yola