22. novembar, 2014.

DOPRINOS AJURVEDE I
ĐOTIŠA OČUVANJU ZDRAVLJA I
DIJAGNOSTIKOVANJU BOLESTI
Mesto: Beograd 
domaćin: Savetovalište EHHO
predavač: Dalibor Purhmajer

Šta je slobodna volja...?

 • Događaji u našem životu su 75% sudbinski (neizbežni) i možemo ih astrološki detektovati.
 • Preostalih 25% našeg života je posledica Slobodne Volje.
 • Ukoliko ostanemo dosledni našem ponašanju i navikama koje su determinisane našim horoskopom, iste teme će se i dalje provlačiti u našem životu i tako naš život ostaje 100% nepromenjiv (predodređen) našim horoskopom - sve ono sa čime nismo zadovoljni u životu i dalje će nastaviti da nas muči još dugo vremena.
 • Ukoliko nismo spremni da radimo na svojim navikama i ponašanju, pitanje je: Da li želimo iskreno da saznamo svoju budućnost ili se plašimo da ćemo čuti nešto što baš i ne prija našim ušima?
 • U pozadini svega je božanski plan koji operiše sa 4 elementa, od kojih je sve načinjeno. 
 • Ako maksimalno sprovedemo svoju Slobodnu Volju (1/4), Viša Sila će nam pomoći da promenimo preostali sudbinski deo života (prvobitnih 3/4) koji je do tog trenutka sve vreme prisutan u našem horoskopu.
 • Viđeno simbolički, naše životne krize nam govore da se moramo osloboditi uverenja koja više ne služe našem ličnom razvoju.

Medicinska Astrologija
Postoji potreba za razvojem medicinske astrologije u meri u kojoj bi ona mogla voditi lekara i koristiti pacijentu. To bi mogla biti najplemenitija upotreba astrologije. Da bi se postigao ovaj cilj, neophodno je da se osvrnemo na sledeće:

 • Dublje proučavanje vedske astrologije.
 • Bolje razumevanje klasičnih astroloških principa.
 • Osnovna znanja o bolestima i njihovoj patogenezi. Ovde lekar-astrolog mora biti uspešniji.
 • Naučna primena poznatih astroloških principa na horoskope bolesnika sa poznatim bolestima.
 • Izvlačenje zaključaka, iako i dalje u granicama utvrđenim klasičnim poukama.
 • Primena znanja stečenih iz astroloških karata bolesnika o nepoznatim bolestima.
 • Stalno usavršavanje tehnike.
 • Međusobna razmena podataka i nalaza.
 • Pribegavanje suptilnim tehnikama vedske astrologije, koje se inače ne primenjuju tokom uobičajenih predviđanja.
 • Stalni kontakt s medicinskom strukom, gde se neprestano postiže brži napredak u razumevanju procesa bolesti.

Važnost tajmiranja bolesti

 • Vedska astrologija može pomoći u nagoveštaju perioda buduće bolesti koja može da zadesi pojedinca, dajući tačnu horoskopsku kartu.
 • Osoba može unapred imati predstavu o bolesti i može dobiti savet koje mere opreza da preduzme.
 • Osoba može biti upozorena na razne moguće nezgode ili povrede što umanjuje ili ublažava patnju.
 • Lekar nema načina da unapred kaže da li će pojedinac ispaštati zbog bolesti u budućnosti; u najboljem slučaju, može ukazati na pojavu nasledne ili porodične bolesti.
 • Lekar ne može precizno da odredi vreme kada će se bolest manifestovati.
 • Astrolog sa temeljnim razumevanjem osnovnih pojmova vedske astrologije može voditi i pomoći lekaru i pacijentu.
 • Ako pobliže pogledamo karte krvnih veza koje pripadaju različitim generacijama - kartu dede, oca, dece, moguće je otkriti veoma zanimljive stvari koje su inače nevidljive instrumentima.

Dijagnoza je težak posao

 • Medicinska dijagnoza uključuje temeljito razumevanje normalnog funkcionisanja tela, kao i procesa bolesti.
 • To zahteva godine studija, obuke, iskustva i primene.
 • Uprkos svemu tome postoje zamke pa tačna dijagnoza često izmiče lekarima.
 • Astrolog mora uzeti u obzir navedene činjenice u pružanju astro-dijagnoze na temelju proučavanja horoskopske karte.
 • Bitno je da postoji dovoljno poznavanja ljudske anatomije, fiziologije i patologije.
 • Uz to je potrebno dobro poznavanje astroloških principa i njihova primena na pojedinačne horoskope.
 • Medicinska astrologija je u svom sadašnjem obliku relativno nov predmet, tako da je više onih nepoznatih nego poznatih stvari.
 • Temeljna lekarska dijagnoza se normalno prepušta lekaru, dok je za astrologa nepristupačna.
 • Moguće je ukazati na mogući deo tela koji je uključen u proces bolesti, ali to uglavnom nije dovoljna informacija za lekara.
 • To je izazovno područje za sve medicinske astrologe.
 • Astrološki klasici daju reference za bolesti, ali to čine jezikom Ajurvede.
 • Ako nekako uspemo da astrologiju, ajurvedu i alopatiju međusobno povežemo i načinimo da budu konvertibilni, načinićemo veliki proboj u medicinskoj astrologiji/medicini.

Bolest je moguća u telu koje je sklono bolestima

 • Šta nas čini zdravima, uprkos našim sklonostima ka bolestima?
 • Bolest može nastati samo kada postoji sklonost ka bolesti.
 • BIOGRAFIJA = BIOLOGIJA
 • Ako horoskop pokazuje urođenu otpornost protiv lošeg zdravlja, osoba uživa dobro zdravlje.
 • U sličnim situacijama različiti ljudi generišu različite telesne reakcije.
 • Postoji razlika u unutrašnjoj otpornosti protiv bolesti.
 • Horoskop je pokazatelj nečije snage i ranjivosti.
 • Za analizu horoskopske karte za medicinske svrhe, bitno je da se prvo odlučimo da li je data karta osetljiva na bolesti.
 • Horoskop koji pokazuje veliku sklonost ka bolestima pripada hronično bolesnoj osobi, ili nekome ko je često bolestan.
 • Horoskop gde postoji prirodna otpornost protiv bolesti ukazuje da osoba obično neće biti sklona bolestima, izuzev u periodima (daša) za datu bolest koja je izuzetno malefična.
 • Identifikacija malefičnih faktora u horoskopu ima smisla samo ako možemo da odredimo period kada će ovi faktori doneti svoje plodove, što je moguće utvrditi pomoću sistema daša koji su glavni sastojak vedske astrologije. 

Simboličko viđenje
Kada razvijemo simboličko viđenje, u stanju smo da gledamo kroz privid i da zahvatimo energetsku moć iza scene.

Evo nekih predloga koji nam mogu pomoći da ostvarimo simbolično viđenje i ostvarimo uvide u Božansku promisao:

 • Vežbajte introspekciju i radite na tome da osvestite ono u šta verujete i zašto verujete.
 • Neka vam um stalno bude otvoren i naučite svesno da prepoznate trenutak kada počne da se «zatvara».
 • Naučite da prepoznajete kada počinjete da se branite u pokušaju da novi uvidi ne uđu u vaše mentalno polje.
 • Tumačite sve situacije i odnose kao da imaju simboličnu važnost, čak i onda kada je ne možete odmah shvatiti.
 • Otvorite se ka primanju vodstva ili uvida kroz svoje snove.
 • Radite na tome da otpustite svaku misao koja podstiče samosažaljenje ili ljutnju, ili onu misao kojom okrivljujete drugu osobu za ono što se događa vama.
 • Vežbajte odvajanje. Donosite odluke koje se temelje na najmudrijoj proceni u tom trenutku; ovo je bolje nego da radite na postizanju najboljih rezultata.
 • Uzdržite se od svih osuda - ne samo onih prema ljudima i situacijama, nego i prema onima koje se tiču veličine ili važnosti nekog pitanja. Bolje imati na umu da postoji viša istina i da nije moguće sagledati sve činjenice ili detalje date situacije, niti je moguće sagledati dugoročne posledice tih akcija.
 • Naučite da prepoznate kada ste pod uticajem nekog obrasca straha. Odmah napravite iskorak od toga i posmatrajte kako sve to utiče na vaš um i emocije. Zatim izaberite odluke koje će oslabiti uticaj tih strahova.
 • Odvojite se od svih vrednosti koje nose uverenje da uspeh u životu znači postići određene ciljeve. Posmatrajte život kao proces postizanja samokontrole i sposobnost delovanja kroz izazove koje donosi. Zamišljajte uspeh kao energetsku silu, a ne materijalnu.
 • Delujte na svom unutrašnjem vodstvu i odustanite od potrebe da «dokažete» da je vaše unutrašnje vodstvo autentično. Što više tražite dokaz, manja je verovatnoća da ćete ga imati.
 • Neka vam sva pažnja bude u sadašnjem trenutku - suzdržite se od toga da živite u prošlosti i da brinete za budućnost. Više poverenja stičite u ono što ne vidite nego u ono što vidite.

Make a free website with Yola