Šta je Ajurveda?

Ajurveda (ayurveda) je celovit
orijentalni medicinski sistem koji
je 
razvijen u Indiji pre nekoliko
hiljada godina. Termin Ajurveda
sastoji se 
iz dve reči poreklom iz
Sanskrita, ayus što znači život i
veda ili znanje 
odnosno mudrost.
U bukvalnom prevodu ajurveda
znači mudrost života. 

skype:
dharma1971 

Po konceptu veda, ayus je širi pojam od životnog veka. Ne podrazumeva starost osobe,
odnosno životu dob. Ayus je više od toga i obuhvata:
 

  • Telo – šarira
  • Čula – indriya
  • Um – manas
  • Duša – atma

Ajurveda je celovit alternativni medicinski sistem. Kao i drugi slični 
komplementarni i alternativni medicinski sistemi, baziran je na teorijama
o nastanku bolesti i ozdravljenju kao i načinima za poboljšanje zdravlja,
te lečenje bolesti. Cilj ajurvede je da integriše i uspostavi ravnotežu
između tela, uma i duha (holistički princip). Veruje se da ovaj princip
vodi ka dobrom zdravlju i sprečava nastanak bolesti. 

U ovom alternativnom medicinskom sistemu postoje i pojedinačne 
metode u cilju sprečavanja i  lečenja pojedinih specifičnih oboljenja.  
Glavni cilj ajurvede je odstranjivanje štetnih supstanci iz tela za koje
se veruje da uzrokuju bolest. Njihovim odstranjenjem se postiže 
harmonija i ravnoteža u organizmu, a time i zdravlje. U filozofiji
ajurvede zdravlje ljudi i priroda su povezani. Veruje se da poremećaj
u ravnoteži ovih odnosa dovodi do nastanka bolesti. 
Život u skladu
sa prirodom može sprečiti bolest i potrebu za medicinskim tretmanima.
Ukoliko naučite da slušate svoje telo i da čitate signale stresa, možete 
održati optimalno zdravlje koje vas čini mnogo produktivnijim i 
zadovoljnijim.

Objedinjeni ovi faktori su odgovorni za održanje životnog vazduha ili 
snage (prana) u telu i svaki mora biti prisutan 
kako bi proizveli ayus. 
Ukoliko je neki od njih odsutan smatra se da ne postoji život (ayus). 
Sve na zemlji ima fizički oblik i dušu, ali takođe i psihu i čula koji 
takođe određuju da li je nešto živo. Razlog zbog koga kamen nema ayus 
je taj jer ne postoje psiha i čula. Prana je neodrživa bez ovih faktora.
Sve vrste životinja imaju sve navedene faktore tako da prana može da
cirkuliše i ayus postoji. Čula i psiha životinja su drugačiji od ljudske,
ali takođe postoje. Veruje se da insekti i životinje ne precipiraju stvari
kao ljudi, ali da imaju psihu, ne toliko razvijenu kao ljudi, ali se smatra
da su duše iste. 
Ayus je, dakle, ono što razlikuje živu  od nežive prirode.

Sta je Ajurveda.pdf Sta je Ajurveda.pdf
Size : 0.055 Kb
Type : pdf
Ciljevi Ajurvede.pdf Ciljevi Ajurvede.pdf
Size : 0.045 Kb
Type : pdf
UPITNIK - DOSHE.pdf UPITNIK - DOSHE.pdf
Size : 100.722 Kb
Type : pdf
CHAKRE - MUDRE - AFIRMACIJE - MANTRE.pdf CHAKRE - MUDRE - AFIRMACIJE - MANTRE.pdf
Size : 217.132 Kb
Type : pdf

U poruci navedite nivo/nivoe studija koje želite da pohađate. Prethodno ćete načiniti dinarsku uplatu putem: 1) poštanske uputnice ili 2) na račun koji ćemo Vam poslati. Kontaktirajte nas za podatke! Hvala!

VAŽNE INFORMACIJE:

1) Studije se odvijaju ON-LINE putem (skype + direktan prikaz sadržaja ekrana, tzv. screen sharing)
2) Naša skype adresa je dharma1971
3) Rad sa polaznicima (studentima) se odvija jedan-na-jedan, u trajanju između sat i po i dva sata
4) Nije neophodno prethodno poznavanje TEMATIKE
5) Tempo studiranja zavisi od objektivnih i subjektivnih faktora, ali se uglavnom radi o jednom terminu nedeljno, osim ukoliko se ne ustanovi da je moguće ići i brže (tj. min. 2 termina nedeljno)
6) Raspored časova može biti klizeći ili fiksni (u dogovorenim terminima)
7) U slučaju neplaniranih situacija (bolest, obaveze, objektivni i subjektivni razlozi i sl.), unapred dogovoreni termin možemo pomeriti (ali je prethodno potrebno, 2-3 dana ranije, to i naznačiti porukom preko maila ili skajpa i sl.)
8) Korespondencija se odvija uživo, tako da polaznik može postavljati pitanja u toku časa (ili na kraju časa)
9) Dodatne materijale (PDF) šaljemo mailom, nakon završetka svakog časa; koji služe za dalje savladavanje pređenog gradiva i pripremu za „nova poglavlja“; na taj način imate mogućnost da detaljnije prođete razne praktične i filozofske poente koje nije uvek moguće proći tokom jednog školskog časa, zbog obimnosti gradiva
10) Polaznik (student) nije u obavezi da završi sva 3 nivoa studija, već može pohađati deo po deo (shodno željama)
11) Ukoliko polaznik (student) želi da završi sva tri i nivoa, u obavezi je da prethodno prođe nivo AJURVEDA I i AJURVEDA II
12) Neposredno pre početka narednog časa tj. prelaska na novo gradivo, diskutujemo u vezi teme prethodne lekcije/lekcija kako bismo bili sigurni da su izvesne nejasnoće i izvesna pitanja savladana i usvojena, za šta je predviđeno vreme od najviše pola sata
13) Ne postoje striktni rokovi završetka studija (ili datog nivoa studija); razlog je taj što se u toku studiranja (koje traje oko 2-3 meseca po svakom nivou studija, zavisno od tempa kojim neko prelazi) može desiti da student mora privremeno prekinuti studije, na kraći ili duži rok, iz subjektivnih ili objektivnih razloga, ali time ne gubi pravo da dalje nastavi dati nivo studija tamo gde je stao i to onda kada se stvore uslovi za dalji nastavak studija
14) Nakon završetka datog nivoa studija, svršeni student dobija DIPLOMU, kao potvrdu uspešnog završetka tog nivoa studija (ukupno postoje 3 različite diplome)  

 
 

Make a free website with Yola