Smestite se udobno kod kuće i zaronite u
dubinu vedskog znanja. Vedska Akademija
vam pruža mogućnosti 
on-line studija.
Prednosti učenja na daljinu su dovele do
revolucije u oblasti naprednog 
obrazovanja.
Kursevi nisu ograničeni na 
radne sate
regularnih škola i univerziteta, 
tako da
možete iskoristi priliku za 
doživotno učenje.

skype:
dharma1971 

 

1. SEDAM ČAKRI,
SEDAM 
SVETIH ISTINA

1. ČAKRA: PLEMENSKA MOĆ

2. ČAKRA: MOĆ ODNOSA

3. ČAKRA: LIČNA MOĆ

4. ČAKRA: EMOCIONALNA MOĆ

5. ČAKRA: MOĆ VOLJE

6. ČAKRA: MOĆ UMA

7. ČAKRA: DUHOVNA SPAJALICA

2. JOGA I SISTEMI JOGE

1. KARMA JOGA
2. GJANA JOGA 
3. AŠTANGA JOGA 
4. BHAKTI JOGA

3. KREATIVNA INTELIGENCIJA

1. Uloga žrtve
2. Sistemi kontrole - umišljanje
3. Prihvatanje
4. Razgovor sa Prirodom
5. Kreativna duhovnost

4. DUHOVNA PSIHOLOGIJA

-Odnosi i vezanosti
-Konfliktan um
-Princip komplementarnosti
-Um i predmeti čula:
-Dualni aspekti više realnosti
-Suptilna priroda univerzuma
-Vedska shema uma i njegovih procesa
-Uslovljeno stanje duhovne duše
-Kako svesnost postaje uslovljena


5. BHAGAVAD-GITA: 
NAUKA O SAMOSPOZNAJI

Da li smo srećni?

Da li Bog postoji?

Ko je Bog?

Ko sam ja?

Zakon karme - 

Zašto se loše stvari 

dešavaju dobrim ljudima

Sistemi joge

Praktična primena

6. VEDSKI METOD ZNANJA

1. Percepcija (PRATJAKŠA)

2. Promisao (ANUMANA)

3. Autoritet (ŠABDA) - vedski zvuk

7. VEDE - MISTERIOZNI
SVETI SPISI

Dokaz autoriteta VEDA

Izvor Veda

Podela Veda

Četiri vrste cilja

Varnašrama-dharma

Smisao Veda

Ciljevi vedskih spisa

Šta je vedski zvuk?

8. VEDSKA KOSMOLOGIJA - KOSMOLOGIJA BHAGAVAT
PURANE

1) Prvostepena Kreacija

2) Drugostepena kreacija

3) Planetarni sistemi

4) Vreme i podela vremena

5) Kosmička hijerarhija

9. PET VEDSKIH ISTINA

IŠVARA 

 Vrhovni Gospod

ĐIVA 

 Živo biće

PRAKRITI – Priroda

KALA 

 Vreme

KARMA – Aktivnost

 

U poruci navedite kurs/kurseve koje želite da pohađate. Prethodno ćete načiniti dinarsku uplatu putem: 1) poštanske uputnice ili 2) na račun koji ćemo Vam poslati. Kontaktirajte nas za podatke! Hvala!

 
 
 
 

Make a free website with Yola