KURS ĐOTIŠA (on-line)

Cena: 200€

CILJ KURSA 

Tokom ovog kursa naučićete osnovne principe Đotiša (Jyotish), indijsko-vedske astrologije, koje ćete odmah moći da primenite u analizi ličnog horoskopa. Kada završite kurs, bićete osposobljeni za jednostavno tumačenje Đotiš horoskopa. Cilj ovog kursa nije samo da Vas nauči osnovama Đotiša. Cilj je da steknete pristojno znanje iz Đotiša, da pomoću njega svoj život, kao i živote drugih, učinite bogatijim. Kurs vam omogućava da:

  • Spoznate i razumete jake i slabe tačke svog karaktera;
  • Poradite na slabijim tačkama, a jake tačke iskoristite da život učinite ugodnijim;
  • Postanete svesni svih mogućnosti koje su dostupne tokom određenog životnog perioda - kad jednom saznate šta budućnost skriva za vas, moći ćete mnogo bolje da iskoristite mogućnosti koje su Vam na raspolaganju;
  • Izaberete najbolje boje za Vas, “Vaš” kamen ili kristal i Vašu mantru (mantre su reči s duhovnim značenjem);

Poboljšate Vaše zdravlje uz svesniji izbor hrane i životnog stila - Đotiš može da pomogne kod utvrđivanja individualnog telesnog tipa, a kad to jednom znate, znaćete i koja vrsta hrane i životnog stila su najbolji za Vas, jer nas Ayurveda uči da ono što je zdravo za jednu osobu, može biti otrov za drugu.

METODA KURSA

Kurs se sastoji od 14 lekcija. Na kraju svake lekcije nalazi se vežba. Ona uglavnom uključuje određeni aspekt Vašeg horoskopa. Vaše odgovore možete poslati e-mailom (PDF format). Kada se od Vas traži da protumačite nešto iz horoskopa, to znači da:

  • uradite teoretsku interpretaciju aspekta u horoskopu neke druge (zamišljene) osobe,
  • treba da pokažete koliko od toga prepoznajete u svom svakodnevnom životu. Može postojati mnogo razloga zbog kojih nećete prepoznati baš ništa. Moguće da postoji nešto u Vašem horoskopu o čemu još nismo govorili ili da je predmet određene vežbe za Vas teško da prepoznate.
  • Važno je da napravite razliku između teoretskog tumačenja i Vašeg ličnog iskustva tog tumačenja. Nemojte da mešate to dvoje. Obratite pažnju na to kako doživljavate tumačenje u svakodnevnom životu, čak i kad to nije zatraženo u vežbi.

Takođe je važno da napravite plan po kojem nameravate da učite (shemu) i vreme u kojem nameravate da šaljete svoje zadatke. I naravno, da se toga pridržavate! Kurs kao ovaj, zahteva samodisciplinu. Ukoliko, iz nekog razloga (bolest, putovanje itd.) niste u mogućnosti da pošaljete zadatke, o tome treba da me blagovremeno obavestite. Ukoliko ne pošaljete svoj zadatak u periodu od četiri meseca, ili me ne kontaktirate u periodu od četiri meseca, izgubićete sva prava za nastavak kursa. Komentar na Vaš zadatak ćete dobiti u roku od 7 dana, osim ako me nepredviđene okolnosti u tome ne spreče. U tom slučaju ćete biti blagovremeno obavešteni.

Materijali koje koristimo u ovom kursu sačinjeni su pomoću programa Jagannatha Hora koji je besplatan i koji možete preuzeti putem linka. 

Kurs se zasniva na analizi i tumačenju Vaše natalne karte. To znači da postoji velika mogućnost da se kroz zadatke raspravlja o određenim ličnim stvarima. Međutim, nije nam namera da raspravljamo o ličnim i drugim stvarima koje nisu u vezi s određenim zadatkom. Cilj kursa nije lično savetovanje ili raspravljanje o astrološkim stvarima uopšteno. Zato, kada postavljate pitanja, od Vas se zahteva da postavljate samo ona pitanja koja su u direktnoj vezi s određenim zadatkom i temom kursa.

Kada radite tumačenja, važno je da date jezgrovitu i nedvosmislenu informaciju u što manje reči. Treba da budete u stanju da uočite razliku između detalja i onoga što je važno. To je veština, koju svaki astrolog treba da razvije. Zato, svaki zadatak treba da sadrži maksimalno 1200 reči.

Preporučujem da svaki sledeći zadatak ili e-mail pošaljete tek nakon što ste primili odgovor na prethodni. Na taj način ćete moći da prilikom rada na novom zadatku, iskoristite zapažanja i smernice učitelja.

Uvek napišite odgovor na zadatak, posebno kad izgleda da je težak. Namera ovog kursa nije da student traži da mu učitelj protumači nešto u njegovoj karti. Namera je da student to učini sam, a da učitelj, ukoliko je potrebno, ispravi to tumačenje.

Uvek navedite svoje puno ime i prezime u zadatku, jer je prilično teško samo na osnovu e-mail adrese utvrditi kome zadatak pripada. Kada šaljete zadatak, molim Vas da uvek navedete broj lekcije u kojoj se nalazi zadatak koji ste uradili.

Na kraju, želeli bismo da naglasimo da je ovo kurs iz osnova vedske astrologije. Kada ga završite, naučićete mnogo, ali potrebno je i mnogo godina proučavanja i predanog rada, pre nego postanete stručan vedski astrolog. Svakako, od pomoći će Vam biti izučavanje literature o vedskoj atrologiji i naravno, proučavanje i analiza što većeg broja natalnih karata.

Tokom kursa, često ćemo se pozivati na nekoliko primera horoskopa (J.F. Kennedy, Mahatma Gandhi i drugi) koji su uključeni u materijal kursa. Takođe, skrećemo pažnju na dodatak 3 koji sadrži pregled najvažnijih tabela i izraza o kojima će biti reči u tekstu. Kada se u tekstu pozivamo na neku tabelu, istu ćete pronaći u dodatku 3. Prikupljanje na jednom mestu najvažnijh informacija o kojima se govori na ovom kursu, uštedeće Vam vreme traženja kroz stranice i pomoći prilikom tumačenja horoskopa. Savetujem da odvojite dodatak od ostatka materijala i da ga držite pored sebe na stolu dok učite

SADRŽAJ KURSA

UVOD: CILJ I METODE KURSA

1.1              CILJ OVOG KURSA
1.2              METODA
1.3              CERTIFIKAT
1.4              KONTEKST ASTROLOGIJE
1.5              VEŽBA
2.                ZAŠTO INDIJSKA (VEDSKA) ASTROLOGIJA
2.1              SVETA ASTROLOGIJA INDIJE
2.2              TROPSKI I SIDERALNI ZODIJAK
2.3              KAKO NAPRAVITI INDIJSKI HOROSKOP
2.4              RAD S AYANAMSHOM
3.
                RAŠIJI I GRAHE
3.1              RAŠIJI - ZNAKOVI
3.2              GRAHE - PLANETE
3.3              VEŽBA
4.                 DELOVANJE PLANETA
4.1              PLANETE, PRIJATELJI ILI NEPRIJATELJI
4.2              UTICAJ BRZINE PLANETA
4.3              VEŽBA
5.                BHAVE ILI KUĆE U JYOTISHU
5.1              ZNAČENJA KUĆA
5.2              KLASIFIKACIJA KUĆA
5.3              PLANETE KAO SIGNIFIKATORI KUĆA
5.4              VEŽBA
6.                VLADARI KUĆA
6.1              RAD S VLADARIMA KUĆA
6.2              VEŽBA
7.                PLANETE I KUĆE        
7.1              POLOŽAJ PLANETA U KUĆAMA                  
7.2              VEŽBA
8.                ASPEKTI
8
.1              KONJUNKCIJA
8.2              ISTINSKI ASPEKTI (PREMA SISTEMU PARASHARE) 
8.3              TAJIKA (ZAPADNI) ASPEKTI
8.4              VEŽBA9.                YOGE U ASTROLOGIJI 
9.1              PANCHA MAHAPURUSHA YOGA
9.2              PARIVARTANA YOGA
9.3              KARTARI YOGA (MAKAZE)
9.4              RAZLIČITE YOGE
9.5              POLOŽAJ YOGA
9.6              VEŽBA
10.              ASTROLOGIJA PREDVIĐANJA: DAŠE
10.1            TUMAČENJE MAHA DAŠA
10.2            ULOGA ANTARA DAŠA I PRATJANTARA DAŠA
10.3            POSEBNOST TUMAČENJA RAHUA I KETUA
10.4            TEHNIKA RAČUNANJA MAHA DAŠA
10.5            TEHNIKE RAČUNANJA ANTARA DAŠA I PRATJANTARA DAŠA
10.6            SAZREVANJE PLANETA
10.7            VEŽBA
11.              VARGE – PODELNE KARTE
11.1            D-2 DRUGA VARGA (HORA)
11.2            D-3 TREĆA VARGA (DREKKANA)
11.3            D-9 DEVETA VARGA (NAVAMSA)
11.4            D-10 DESETA VARGA (DASAMSA)
11.5            TAČNO VREME ROĐENJA OD VELIKE JE VAŽNOSTI
1
1.6            TUMAČENJE VARGI - PODELNIH KARTI
11.7            VEŽBA
12.              PREVENTIVNE (KOREKTIVNE) MERE
12.1            ULOGA KORIŠĆENIH PREVENTIVNIH MERA
12.2            PREGLED RAZLIČITIH PREVENTIVNIH MERA
12.3            NOŠENJE DRAGOG I POLUDRAGOG KAMENJA
12.4            TERAPIJA BOJAMA
12.5            MANTRE
12.6            OBRASCI PONAŠANJA
12.7            VEŽBA
13.              AYURVEDA: VEDSKO ISCELJIVANJE
13.1            TRI DOŠE
13.2            ASTROLOŠKO UTVRĐIVANJE DOŠA
13.3            POSLEDICE POREMEĆAJA RAVNOTEŽE DOŠA I NJIHOVO
                    URAVNOTEŽENJE          
13.4            VEŽBA
14.              ZAVRŠNI ZADATAK: TUMAČENJE VAŠEG VEDSKOG HOROSKOPA

DODATAK 1: POMOĆ PRI UČENJU JYOTISHA
DODATAK 2: UGOVOR O KURSU
DODATAK 3: DIJAGRAMI NAJVAŽNIJIH TERMINA KORIŠTENIH U OVOM KURSU
DODATAK 4: INDEKS POJMOVA
DODATAK 5: SLEDEĆI KORAK – NAPREDNI KURS VEDSKE ASTROLOGIJE

Želim da pohađam kurs Đotiša. Sve što je potrebno jeste da načinite uplatu putem: 1) poštanske uputnice ili 2) računa koji ćemo Vam poslati. Nakon toga ćete dobiti pristup materijalima. Kontaktirajte nas kako bismo Vam poslali potrebna uputstva! Hvala!

 
 

Make a free website with Yola