Dalibor Purhmajer
osnivač Vedske akademije, 
autor, predavač, savetnik,...

                     dodatni info...
 

Vedska akademija je osnovana 2008. godine u Beogradu, u cilju integracije nauke i duhovnosti, na temelju vedskog znanja. Od tada u ponudi imamo  širok spektar edukativnih materijala i programa iz sledećih oblasti: VASTU -  vedska arhitektura, AJURVEDA -  vedska prirodna  medicina, ĐOTIIŠ - vedska astrologija, FILOZOFIJA & DUHOVNOST (vedski klasici), NAUKA - komparativne studije.

Naša misija: 
Zamisao i cilj našeg projekta je da obuhvatimo i
integrišemo što 
širi spektar tema iz oblasti duhovnosti 
i nauke koji  počivaju  
na  osnovama  drevnog  
vedskog
znanja. 
Vedska akademija Srbije nudi širok  asortiman seminara, publikacija, radionica i 
t
reninga, 
kao i on-line studije...

Rad Vedske akademije Srbije je podeljen u tri dela. U samom centru su edukativne aktivnosti usmerene ka
podsticanju i motivisanju ljudi da stalno rade na unapređenju sebe i svog okruženja. Spoljašnji segment se uglavnom  
bavi  komparacijom naučnih  i medicinskih  istraživanja  sa  filozofskim  i  duhovnim  vedskim  nasleđem.  
Rezultat ovoga, i treći aspekt rada akademije, se 
ogleda kroz razne vidove popularizovanja vedske tradicije:
publikacije, knjige, članci, CD-ovi, DVD-ovi, itd, koje možete pogledati u našem shopu...

 
 

Make a free website with Yola