Sanskrit & Mantre

Studije sanskrita vodi...

Žarko Veljković (1976. Beograd), po zanimanju klasični filolog, po vokaciji etimolog - onomastičar, slavista, sanskritolog i indolog. Sanskrit učio kod prvaka sanskritske poduke u Srbiji, Radmila Stojanovića. Objavio više naučnih radova i članaka. Od pre nekoliko godina vodi kurseve sanskrita, vedske kulture i vedskih mantri...

Šta je Sanskrit?
Iako star hiljadama godina, Sanskrit je i danas aktuelan i živ jezik. Većina
filozofskih i naučnih tekstova vedske Indije su napisani na ovom jeziku. Mantre i
jantre se koriste njegovim moćnim zvukovnim sistemom, a rečnik današnje Indije
je uglavnom na njemu baziran. Osim toga, Sanskrit je koren indoevropskog
govornog područja. Reč "Sanskrit" znači "plemenit" ili "raskošan". Sanskrit je
slikovni jezik. Kao što mu naziv govori, reprezentuje rafinisani jezički oblik koji
ne služi prevashodno za opisivanje materijalne stvarnosti, već jamči pronicljivost
u tajne vedskog duhovnog sveta. U Vedama je rečeno da je materijalna kreacija
ovog univerzuma proizašla iz zvuka. Prvobitni zvuk sastavljen iz jednog sloga,
svojom jednostavnošću pokreće celokupnu inertnu kreaciju. Ovaj slog je poznat
kao Pranava ili život univerzuma i sastoji se iz tri slova: A, U i M.

Studije sanskrita

Termini: 2 puta nedeljno
Trajanje: 2 meseca
Ukupan broj časova:
24 termina 
(5 uvodnih časova,
15 radnih časova, 2-3 časa
osnovne komunikacije)

Provera znanja
Štampani materijal
(tj. materijal u PDF formatu)
Gratis knjiga: Svaki student
dobija gratis knjigu (vedski klasik) na sanskritu sa prevodom i transliteracijom

Način studiranja:
a) online studije (skype, webinar)
b) rad u grupi
c) privatni časovi (jedan na jedan)

Nivoi studija:
Sanskrit I - početni nivo
Sanskrit II
Sanskrit III
Sanskrit IV
dodatni info...

Šta su mantre?
Mantra je zvučna vibracija koja nas povezuje sa višom, duhovnom
realnošću. S obzirom da je čitav univerzum zajedno sa nama potekao
iz duhovne stvarnosti, 
ta čnjenica ukazuje na skoro neograničenu moć.
Pravilnom upotrebom mantri je 
moguće postići skoro sve u životu.
Samospoznaja i spoznaja Boga otuda jeste 
krajnji cilj recitovanja mantri.

lakshmi mantra.mp3

sarasvati mantra.mp3

Ovladajte svojim životom pomoću svemoćnih mantri
Naučite da koristite snagu mantri za ličnu upotrebu i pomozite drugima da, na duhovan način, reše postojeće probleme i razviju sopstvene potencijale.

Obuka za rad sa mantrama za
rešavanje najvažnijih životnih pitanja

Sažeti trening pruža osnovno znanje u pogledu odabira odgovarajućih mantri za najznačajnija područja u životu. Istovremeno, nudi tehnike pomoću kojih se proveravaju i koriste mantre. S obzirom da dejstvo mantri na duge staze takođe zavisi od nečije duhovne zaleđine, trening takođe podrazumeva bazične elemente duhovne prakse.

Kratak pregled
kursa - rad sa
mantrama


Osnovni trening -
dvodnevni seminar:

Praksa kod kuće: Samostalno
recitovanje odgovarajućih mantri u
trajanju od 40 dana (uz praćenje
glavnog instruktora).

Praktikum:
 

Tri napismena slučaja u kojima vi
sami preporučujete nekome
korišćenje odgovarajućih mantri;
proveru i eventualne korekcije
sprovodi glavni instruktor.

Profesionalna
primena mantri


Mantre se mogu koristiti na
razne načine u okviru vaše profesije:

Therapeutski rad -
Terapeutsku
moć mantri možete koristiti u svojstvu
Ajurvedskog lekara, psihologa, iscelitelja, itd. radi postizanja blagostanja kod pacijenata.
Vastu - Upotreba mantri je bitan
deo Vastu konsultacija.
Vedska Astrologija - Temeljno
poznavanje mantri je esencijalno
za profesiju Astrologa.
Joga - Kao joga učitelj/terapeut
možete proširiti svoj repertoar
upotrebom mantri.

Uticaj zvuka na
materiju je dokazan...

Zanimljivo, zar ne?
Na istim principima deluje mantra na
čoveka. Ponavljanjem mantre stvara se
određena vibracija u umu koja se onda
prenosi na telo. Tačno kakav uticaj ima
mantra zavisi od njene namene. Drevni
jogiji su otkrili da svaki organ vibrira na
tačno određeni način. I da je bolest usko
povezana sa nepravilnom vibracijom
nekog organa.
Shvatili su način kako da
leče razne bolesti. A to bi bilo tako da se
organ vrati u svoj prirodni način vibriranja
dok je zdrav i to pomoću mantri.

Za svaki organ postoji posebna mantra. Baš kao i za svaku čakru, ako gledate suptilnije delove čoveka. Mantre prvo deluju na um. Um je vibracija, kao i sve u Svemiru. Mantranjem (odnosno meditiranjem) u umu se postiže određena vibracija. Najčešće se želi postići veća suptilnost uma. Što je um suptilniji, to se sve više i više približava Kosmičkom umu i dalje Kosmičkoj (Čistoj) Svesti. Kosmički um se često naziva nesvesni (kauzalni) um. A Kosmička Svest (Jastvo) je ono iz čega je sve nastalo...

Sanskrit - jezik Veda
Dopisna škola sanskrita vam
omogućava da naučite da:

- čitate i pišete tekstove na
Devanagari jeziku (sanskrit)

- pravilno izgovarate i čitate
vedske mantre

- formirate jednostavne rečenice
na sanskritu

- proniknete dublje u termine i
značenja koja se nalaze unutar
disciplina kao što su: 
Vastu,
Ajurveda, vedska Astrologija
(đotiš), Joga, itd. i produbite
svoje znanje iz ovih oblasti.

Zvuk, moc zvuka, mantre....pdf Zvuk, moc zvuka, mantre....pdf
Size : 1689.394 Kb
Type : pdf
Drevni Srb(lj)i i drugi narodi u Vedama.pdf Drevni Srb(lj)i i drugi narodi u Vedama.pdf
Size : 7548.067 Kb
Type : pdf
Sažeti prikaz sanskrtske gramatike.pdf Sažeti prikaz sanskrtske gramatike.pdf
Size : 2418.629 Kb
Type : pdf
Sanskrit.pdf Sanskrit.pdf
Size : 210.202 Kb
Type : pdf

bija mantre.mp3

Make a free website with Yola