VEDSKE CEREMONIJE


Šta su vedske ceremonije (Puđa) ?

Vedska ceremonija
 (Puđa) je čin kojim se ukazuje
poštovanje Božanskom ili nekom Njegovom aspektu 
putem invokacija, molitvi, recitacije i rituala. Svrha Puđe 
je povezivanje s Božanskim. Najčešće se ovaj kontakt 
ostvaruje putem određenih predmeta: elementi prirode,
skulpture, posude, slike ili pisani tragovi. Slika ili neki 
drugi simbol Božanskog tokom Puđe služi kao sredstvo 
pomoću kojeg se pristupa Božanskom. Ikona nije isto što 
Božanstvo, ali se veruje da je ispunjena Božanskom 
kosmičkom energijom. To je važna stavka kada je reč o
slavljenju  i komunikaciji s Božanstvom. Umetnički značaj 
ikone je važan ali ipak sekundaran u odnosu na njen 
duhovni sadržaj. Razni objekti koji se koriste tokom 
ceremonije predstavljaju "posude" za prenos duhovnih 
energija, što omogućava direktan doživljaj i kontakt sa
Božanskim.

Make a free website with Yola