Šta je Vastu?
Savremeno stanovanje uglavnom 
je orijentisano ili ka praktičnom,
tj. 
jeftinom, ili ka nekom luksuzu
bez 
utemeljenja u arhitektonskoj
tradiciji bilo koje vrste. A mnogo je
bolje stanovati u kolibi sagrađenoj
po vastu principima, nego li u palati koja to nije, kaže drevna arhitektonska vastu nauka.   
skype:
dharma1971 

Drevna vastu nauka nastala je na tlu današnje Indije prenajmanje 5000
godina. Njena suština se svodi na usklađivanje prostornih kvaliteta pomoću
energetsko 
harmonijskih zakona prirode i univerzuma. Svaka građevina i
stambeni prostor imaju ličnost, baš kao i čovek. U nekima se osećamo
prilično dobro i sve 
ide glatko, u nekima smo stalno bolesni i ispaštamo.
Forma i energija stambenog prostora znatnoutiču na čoveka i njegovu
sudbinu. Skladno načinjen i uređen prostor prenosi na ukućane vibracije
mira, sreće i ljubavi. Prostor sa lošim energijama, pak, prouzrokuje
siromaštvo, bolest, pa čak i smrt.

Nivoi Vastua
Kombinacija placa, kuće i prostorija, sačinjava mali univerzum koji se
povinuje određenim zakonima i uticajima. Ovaj mikrokosmos, nalik sočivu
koje fokusira sunčevu svetlost, ukućane usklađuje sa energijama prirode i
kosmosa. Zavisno od nivoa uređenosti datog prostora, preovladavaće
pozitivni ili negativni uticaji. Od uređenosti prostorija i enterijera zavisiće i
vrsta energije koja će povoljno odnosno nepovoljno uticati na ukućane.
Zato je pre svega neophodno da vidimo na kojim sve nivoima Vastu operiše:

Fizički nivo: Na fizičkom nivou prostorije poseduju različite kvalitete, što
je primetno i bez neke dublje analize. Njihova funkcionalnost zavisiće od
njihovog kvaliteta, te je suvišno napomenuti da postoji očigledna razlika
između spavaće sobe i radne sobe. Skladište ili ostava, međutim, imaju
sasvim drugačiju funkciju i kvalitet. Ono što svakako određuje kvalitet
prostorije jesu: veličina, oblik, rasveta, kolorit i vrsta građevinskog materijala
od kojeg je sačinjena.

Energetski nivo: Prostor u sebi sadrži razne energetske oblike životne
energije. Životna energija, koja se na sanskritu naziva prana, vrši snažan uticaj
na fizičko i psihičko zdravlje ukućana, te čini da čula postanu živahnija i snažnija.
Ono što direktno i snažno deluje na energetski tok životne energije su:
 
geometrija i simetrija prostora, uređenost enterijera, prisustvo prirodnih
elemenata (zemlja, voda, vatra i vazduh), te položaj i raspored vrata i prozora
u stambenom prostoru. 
Ukoliko ukućani pate od osećaja nelagodnosti, depresije
i teskobe, uzroke sasvim sigurno možemo tražiti u narušenoj dinamici životnog
i energetskog toka.

Karmički nivo: Izuzev fizičkog i energetskog nivoa, Vastu takođe poznaje
i takozvane kauzalne uticaje. Ovaj nivo se pre svega bazira na poznavanju
preciznih astroloških parametara. S obzirom da planete poseduju izvesne
vremenske kvalitete, direktno vrše uticaj na sudbinu pojedinca. S obzirom
da su vremenska razdoblja i kosmički ciklusi direktno povezani sa planetarnim
ciklusima, njihovi astrološki kvaliteti vrše direktan uticaj na kvalitet vremenskih
ciklusa. Uzajamni položaji planeta stalno variraju, s obzirom da su planete u
neprestanom kretanju. 

Da bismo utvrdili tačno vreme nekog događaja, potrebno je da utvrdimo
precizan položaj planeta i planetarnih konstelacija na nebu. Ovu metodu
preciznog numeričkog kodiranja, koja se i danas koristi, poznavale su sve 
drevne kulture, uključujući i vedsku kulturu. Uticaji planeta i njihovih
konstelacija se rasprostiru, nošeni vremenom. Karmički nivo bi dakle bio 
nivo koji povezuje prostorni i vremenski kvalitet. Karmu čini kompleksna
simbioza vremenskih i prostornih uticaja. Prostor skladišti i nosi u sebi svaku
misao i svaki događaj, te sa vremenom isporučuje rezultate loših ili dobrih 
dela svakom pojedincu. Planete možemo slobodno nazvati glasnicima vremena,
jer predstavljaju savršen odraz njegove dinamike. Planetarni uticaji su, međutim,
pre suptilni nego vidljivi, pre posredni nego neposredni.

Planetarni uticaji su takođe osetni i u stambenom prostoru gde se iza svakog
prostornog aspekta krije uticaj jedne ili više planeta – prostorije, boje, 
materijali, pravci, itd. Živote i sudbinu ukućana je moguće sagledati na osnovu
tumačenja njihovog horoskopa, ali i pomoću gore navedenih planetarnih
aspekata.

Svaki od ova tri nivoa na kojima Vastu operiše, dalje uključuje u sebe određene
podnivoe. Na primer, naučni Vastu pristup koji tumači uticaje fizičkih zakona 
na kvalitet prostora, spada u fizičku Vastu kategoriju. Ovde takođe spadaju i
uticaji magnetnog zemljinog polja i gravitacije, uticaji Sunca i Meseca i klimatski
uticaji, kao i uticaji elektromagnetnog polja na biološki kvalitet prostora. 

Isto tako, kvalitet sektora ili pravca će zavisiti od suptilnih energetskih uticaja. 
Iz ovoga vidimo da je naučni segment Vastua, koji operiše sa principima
prirodnih zakona, obuhvaćen sa ova dva nivoa.

Kada na ovu priču dodamo i karmički nivo, dolazimo do tačke u kojoj se 
Vastu i Astrologija međusobno prepliću. Kao i kod prethodna dva nivoa,
karmički nivo Vastua takođe naučno pristupa prostoru i prostornim 
kvalitetima ali zadire još dublje, ulazeći u sudbine ljudi koji nastanjuju dati
prostor.

Šta je Vastu.pdf Šta je Vastu.pdf
Size : 0.059 Kb
Type : pdf
"Mnogo je bolje stanovati u kolibi
sagrađenoj po Vastu principima, 
nego li u palati koja to nije."

U poruci navedite nivo/nivoe studija koje želite da pohađate. Prethodno ćete načiniti dinarsku uplatu putem: 1) poštanske uputnice ili 2) na račun koji ćemo Vam poslati. Kontaktirajte nas za podatke! Hvala!

VAŽNE INFORMACIJE:

1) Studije se odvijaju ON-LINE putem (skype + direktan prikaz sadržaja ekrana, tzv. screen sharing)
2) Naša skype adresa je dharma1971
3) Rad sa polaznicima (studentima) se odvija jedan-na-jedan, u trajanju između sat i po i dva sata
4) Nije neophodno prethodno poznavanje TEMATIKE
5) Tempo studiranja zavisi od objektivnih i subjektivnih faktora, ali se uglavnom radi o jednom terminu nedeljno, osim ukoliko se ne ustanovi da je moguće ići i brže (tj. min. 2 termina nedeljno)
6) Raspored časova može biti klizeći ili fiksni (u dogovorenim terminima)
7) U slučaju neplaniranih situacija (bolest, obaveze, objektivni i subjektivni razlozi i sl.), unapred dogovoreni termin možemo pomeriti (ali je prethodno potrebno, 2-3 dana ranije, to i naznačiti porukom preko maila ili skajpa i sl.)
8) Korespondencija se odvija uživo, tako da polaznik može postavljati pitanja u toku časa (ili na kraju časa)
9) Dodatne materijale (PDF) šaljemo mailom, nakon završetka svakog časa; koji služe za dalje savladavanje pređenog gradiva i pripremu za „nova poglavlja“; na taj način imate mogućnost da detaljnije prođete razne praktične i filozofske poente koje nije uvek moguće proći tokom jednog školskog časa, zbog obimnosti gradiva
10) Polaznik (student) nije u obavezi da završi sva 3 nivoa studija, već može pohađati deo po deo (shodno željama)
11) Ukoliko polaznik (student) želi da završi sva tri i nivoa, u obavezi je da prethodno prođe nivo VASTU I i VASTU II
12) Neposredno pre početka narednog časa tj. prelaska na novo gradivo, diskutujemo u vezi teme prethodne lekcije/lekcija kako bismo bili sigurni da su izvesne nejasnoće i izvesna pitanja savladana i usvojena, za šta je predviđeno vreme od najviše pola sata
13) Ne postoje striktni rokovi završetka studija (ili datog nivoa studija); razlog je taj što se u toku studiranja (koje traje oko 2-3 meseca po svakom nivou studija, zavisno od tempa kojim neko prelazi) može desiti da student mora privremeno prekinuti studije, na kraći ili duži rok, iz subjektivnih ili objektivnih razloga, ali time ne gubi pravo da dalje nastavi dati nivo studija tamo gde je stao i to onda kada se stvore uslovi za dalji nastavak studija
14) Nakon završetka datog nivoa studija, svršeni student dobija DIPLOMU, kao potvrdu uspešnog završetka tog nivoa studija (ukupno postoje 3 različite diplome) 

 
 

Make a free website with Yola